HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TỔNG HỢP
Xem thêm
TIN TỨC NỔI BẬT
ĐÒI NỢ QUANG MINH - Xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngân hàng: Khó như ngàn cân treo sợi tóc!

Thời điểm cuối năm 2011, các chuyên gia ngân hàng đều cho rằng không thể tưởng tượng nổi liệu có thể giải quyết được tình trạng nợ xấu hay không.

 

OceanBank là một trong 3 ngân hàng thương mại được NHNN mua lại với giá "0 đồng". 

 

Tại Hội thảo “Đánh giá kết quả tái cấu trúc ngân hàng và xử lý nợ xấu” diễn ra chiều 06/10/2015, ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, không ai có thể ngờ rằng việc tái cấu trúc ngân hàng và xử lý nợ xấu lại có thể đạt kết quả tốt như hiện nay.

“Ngàn cân treo sợi tóc”

Đã có hàng chục vụ mua bán, sáp nhập giữa các ngân hàng, kêt quả là có 9 ngân hàng không còn tên trên bản đồ các tổ chức tín dụng. Nợ xấu tính đến cuối tháng 9/2015 đã về mức 3,2%.

Ông Phạm Huyền Anh nói: “Cuối năm 2011, các chuyên gia ngân hàng đều cho rằng không thể tưởng tượng nổi liệu có thể giải quyết được tình trạng nợ xấu hay không. Đó là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đối với Ngân hàng Nhà nước bởi vừa phải xử lý nợ xấu, lại vừa phải giải bài toán rủi ro thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng, trong khi mục tiêu đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước là phải ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống”.

Theo ông Phạm Huyền Anh, cơ chế xử lý nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng là bán nợ hoặc tự xử lý nợ. Trong trường hợp tổ chức tín dụng tự xử lý nợ xấu, trước hết cần phải trích lập dự phòng rủi ro; tái cơ cấu khoản nợ để khách hàng có thêm thời gian quay vòng trả nợ; phát mại tài sản; thu hồi tài sản hoặc gán nợ cho chủ nợ để xử lý nợ xấu.

Lý giải việc Ngân hàng Nhà nước mua lại một số ngân hàng thương mại với giá “0 đồng”, theo ông Phạm Huyền Anh, cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc này là Điều 149 Luật Tổ chức tín dụng và Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có giao Ngân hàng Nhà nước được quyền góp vốn mua cổ phần các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Quyết định 255 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Ngân hàng Nhà nước can thiệp để không gây đổ vỡ tổ chức tín dụng.

Thực hiện Điều 149 Luật TCTD, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48 về vấn đề góp vốn mua cổ phần của Ngân hàng Nhà nước tại tổ chức tín dụng trong trường hợp cần thiết.

Khi nào xác định ngân hàng có khó khăn, có tổn thất thì Ngân hàng Nhà nước sử dụng các công cụ của nhà nước để can thiệp. Trong thời gian qua đã có 3 ngân hàng thương mại bị Ngân hàng Nhà nước mua với giá “0 đồng”, trước khi thực hiện, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thuê kiểm toán độc lập đứng ra kiểm toán đối với các ngân hàng này, từ đó xác định giá trị sổ sách của ngân hàng,” ông Phạm Huyền Anh nói.

Ông Phạm Huyền Anh khẳng định, việc mua lại ngân hàng thương mại với giá “0 đồng” là để đảm bảo mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền, ổn định an toàn hệ thống khi ngân hàng không còn tiền.

Thành công lớn nhất của tái cơ cấu các tổ chức tín dụng là về cơ bản Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng đã đạt được mục tiêu trong Quyết định số 254 của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Đó là cơ cấu lại nền tài chính, cơ cấu lại hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn các chỉ số, thiết lập lại kỷ cương của hệ thống ngân hàng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, thông qua việc tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là việc hỗ trợ các Tập đoàn, Tổng công ty thoái vốn nhà nước, góp phần thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.

3 kết quả lớn nhất

Theo ông Phạm Huyền Anh, 3 kết quả lớn nhất trong quá trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu là: Thứ nhất, kiểm soát được các tổ chức tín dụng yếu kém, ổn định an toàn hệ thống. Thứ hai, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần ổn định và đảm bảo an ninh tiền tệ. Thứ ba, vai trò của ngân hàng thương mại nhà nước không ngừng được củng cố và duy trì thông qua việc sáp nhập và mua lại các ngân hàng yếu kém trong quá trình tái cơ cấu.

“Các ngân hàng thương mại nhà nước sẽ vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong công cuộc tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng,” ông Phạm Huyền Anh khẳng định.

Một điểm sáng nữa trong quá trình tái cơ cấu là các tổ chức tín dụng đã tập trung củng cố, phát triển các hoạt động kinh doanh, đổi mới quản trị ngân hàng, buộc các ngân hàng phải tuân thủ thông lệ quốc tế.

Đồng thời hoàn thiện căn bản thể chế và cơ chế chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các cơ chế và thiết chế về an toàn.

Cùng với đó là việc tạo dựng môi trường pháp lý cho các tổ chức tín dụng trong quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, nhưng cũng tạo lập một môi trường hậu tái cơ cấu, đó là hành lang pháp lý cho các cơ chế bền vững, thông qua các cơ chế này hạn chế sở hữu chéo, thâu tóm và chi phối lẫn nhau, rồi cho vay đối với những người có liên quan, tạo sự lũng đoạn trên thị trường ngân hàng như đã từng xảy ra trước đây.

Cũng theo ông Phạm Huyền Anh, một then chốt trong quá trình tái cơ cấu là năng lực tài chính của nền kinh tế. Tái cơ cấu không những nâng cao năng lực cho các tổ chức tín dụng mà tín dụng cho nền kinh tế cũng gia tăng, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 

Ngân Giang

 

Các Tin Khác :
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác