HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT TỔNG HỢP
Xem thêm
TIN TỨC NỔI BẬT
Giới Thiệu Về Công Ty / Introduce Our Company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÒI NỢ QUANG MINH

   Trân trọng kính chào Quý khách!

“ Đòi lại tiền là của Bạn!”

Là Người đại diện cho Doanh nghiệp, đã bao lần Bạn cất công đi đòi nợ nhưng rồi phải quay về tay không? Việc đi đòi nợ đã làm Bạn mệt mỏi và hao tốn quá nhiều chi phí tiền bạc cùng thời gian (mà thời gian cũng là tiền bạc).

Bạn biết điều đó, Doanh nghiệp bạn biết điều đó!

Vậy Bạn đã làm gì để khắc phục nó?

Nếu Bạn đã quá mệt mỏi với việc đi đòi nợ; hãy sử dụng Dịch vụ đòi nợ của Công ty chúng tôi – Công Ty Cổ Phần Đòi Nợ Quang Minh để đặt dấu chấm hết cho mọi sự khó khăn của Bạn!

Tự hào là đối tác cung cấp dịch vụ đòi nợ:

  • * Đúng pháp luật (Công ty thành lập và hoạt động theo Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
  • * Đầy hiệu quả ( Đòi nợ nhanh – thanh toán đủ).
  • * Được cam kết ( Xem chi tiết).

Đừng để gánh nặng của việc đi đòi nợ oằn trên đôi vai của  Bạn.

Hảy để chúng tôi giúp

“ Đòi lại tiền là của Bạn”.

Liên hệ ngay:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÒI NỢ QUANG MINH

Địa chỉ trụ sở: 688/113A Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 08 3589 3534                     Fax: 08 3589 3544

Hotline: 0933 11 1943

Website: doinoquangminh.com.vn

Email: doinoquangminh@gmail.com

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÒI NỢ QUANG MINH

                CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

 * Giữ bí mật thông tin của Khách hàng theo đúng qui định của Pháp luật.

* Giữ lời hứa và trung thực với khách hàng.

* Khách hàng luôn được phục vụ với tiêu chí “ Quyền lợi của khách hàng là trước nhất”.

* Khách hàng luôn được cung cấp nhanh nhất, chính xác nhất thông tin về dịch vụ đòi nợ.

* Khách hàng luôn được tư vấn sự lựa chọn biện pháp xử lý nợ phù hợp và hiệu quả nhất.

 

 

 

QUANG MINH DEBT COLLECTION CORPORATION, J.S.C.

Welcome to our honoured customers!

 “Ask money back is Yours”

As a representative for the enterprise, how many times have you wasted time to collect a debt but to return empty-handed? The debt collection has been making you fatigued and losing a lot of costs as well as your time (but time is also money).

You know that, your enterprise also knows that!

So what did you do to solve the problem?

If you are too tired of collecting the debt, let use the debt collecting services of our company – Quang Minh Debt Collection Corporation, J.S.C in order to put the end to all of your problems!

Proud to be the partner supplying debt collection services:

  • * According to the law in force (Corporation established and operates complied with Vietnam regulation “Debt Collecting Service Business” no. 104/2007/ND-CP dated on 14th June, 2007).
  • * Full efficiency (Faster debt collection – Full payment).
  • * Guarantee and reliability (Please see details).

Don’t let the burden of the debt collection buckling on your shoulders.

Shall we help you!

 “Ask money back is Yours”.

Contact with us right now:

QUANG MINH DEBT COLLECTION CORPORATION

Office address: 688/113A Quang Trung Street, 11th Ward, Go Vap District, Ho Chi Minh City

Telephone: 08 3589 3534                      Fax: 08 3589 3544

Hotline: 0933 11 1943

Website: doinoquangminh.com.vn

Email: doinoquangminh@gmail.com

 

 

 

QUANG MINH DEBT COLLECTION CORPORATION

COMMITMENT TO HONOURED CUSTOMERS

 

* Keep secrete the customer information in accordance with the provisions of the law.

* Keep the promise and honest with our customers.

* Customers are always served with the criteria “customer’s interest is first”.

* Customers are always provided with the fastest and most accurate information on debt collecting service.

* Customers are always given advice to choose the most appropriate and effective debt collecting approach.

Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác